Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Na pôde Stavebnej fakulty STU v priestoroch Knižnice a informačného centra SvF STU dňa 17.5.2011 prijal prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy SvF, Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. a vedúca KIC SvF, Ing Silvia Stasselová vzácnu zahraničnú návštevu - Robertu Stevens, prezidentku Americkej asociácie knižníc/American Library Association.

Americká asociácia knižníc/American Library Association je najstaršiou, najväčšou a najvplyvnejšou knihovníckou asociáciou na svete a má veľký vplyv na postavenie knižníc a pamäťových inštitúcií nielen v americkej spoločnosti, ale aj v zahraničí, už od jej vzniku v roku 1876. (Viac informácií o ALA: www.ala.org.) Návšteva Roberty Stevens, prezidentky ALA je významnou udalosťou nielen preto, že je vrcholnou predstaviteľkou tejto vplyvnej knihovníckej asociácie, ale aj z dôvodu, že jej rodinné korene siahajú na Slovensko a všetci jej štyria starí rodičia boli Slováci.

Prezidentka ALA sa počas svojho pracovného pobytu na Slovensku od 9. - 17.5.2011 navštívila Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici a v Košiciach, Univerzitnú knižnicu v Bratislave a Knižnicu a informačné centrum Stavebnej fakulty STU.

Pani Roberta Stevens sa po návšteve v KIC na Stavebnej fakulte STU vyjadrila v mailovej správe slovami:

„It was my honor to be able to be here and to meet so many colleagues. Knowing what it takes to rebuild a facility and its services, I especially enjoyed seeing your reading room. Congratulations on your achievement!"

„Bola to pre mňa česť byť na Slovensku a stretnúť sa s mnohými slovenskými kolegami. S vedomím, koľko námahy stojí prestavba priestorov a služieb modernej knižnice, bolo pre mňa potešením vidieť priestory študovne KIC. Prijmite moje blahoželanie k Vášmu výsledku!"

Návšteve prezidentky Americkej asociácie knižníc/American Library Association venovalo pozornosť aj Ministerstvo kultúry SR, tlačová správa MK SR na linke nižšie:

http://www.culture.gov.sk/aktuality/navsteva-prezidentky-americkej-asociacie-kniznic-na-slovensku#2DZ-JtUVF0DaJnx0YrXh_Q