Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 18. januára 2017 sa na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien 11. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva- ABF Slovakia BAKALÁR 2016 za najlepšiu bakalársku prácu roku 2016. Predmetom súťaže sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Do celoštátnej súťaže bakalárskych prác sa prihlásilo 5 vysokých škôl – Stavebná fakulta TU v Košiciach (6 prác), Fakulta umení TU v Košiciach (3 práce), Stavebná fakulta ŽU v Žiline (4 práce), Fakulta architektúry STU v Bratislave (8 prác) a Stavebná fakulta STU v Bratislave (10 prác).       

V sekcii Pozemné stavby získal študijný program Pozemné stavby a architektúra dve ceny:

1. miesto s témou bakalárskej práce bytový dom získal študent Bc. Peter Rabiansky, ktorú vypracoval pod pedagogickým vedením Ing. arch. Kataríny Minarovičovej, PhD. z Katedry konštrukcií pozemných stavieb.

Zdôvodnenie výberu poroty:

Víťazný návrh splnil podľa poroty nároky na zadanie bakalárskej práce. Práca je riešená komplexne ako celok aj v nadväznosti na urbanistickú štruktúru. Práca obsahuje aj koncept EHB, má vypracované detaily riešenia fasády z hľadiska konštrukčného  i stavebno-fyzikálneho. Obsahovo aj graficky zvládnutá najlepšie z prihlásených prác.

ABF

Študent Bc. Tomáš Novák sa umiestnil na 3. mieste so svojou bakalárskou prácou –návrhom bytového domu- drevodomu, ktorú spracoval pod pedagogickým vedením Ing. Zuzany Dohňanskej tiež z Katedry konštrukcií pozemných stavieb.

Zdôvodnenie výberu poroty:

Graficky aj obsahovo zvládnutá práca. Vysoká podrobnosť práce- veľa spracovaných detailov. Bytový dom je vzhľadom na nadväzujúce okolie dobre vyriešený. Práca zvládnutá a vypracovaná aj s ohľadom na EHB.

Oceneným študentom i pedagógom srdečne blahoželáme! 

Postre ocenených prác nech sú inšpiráciou pre našich budúcich bakalárov.

poster Tomáša Nováka

poster Petra Rabianskeho

Naši budúci študenti si okrem mnohých zaujímavostí spojených s projektovaním pozemných stavieb budú môcť naživo pozrieť uvedené postre na Dni otvorených dverí Stavebnej fakulty v sekcii študijného programu Pozemné stavby a architektúra.