Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si vás informovať, že na technickej univerzite Vilnius Gediminas Technical University vo Vilnuse v dňoch 28 -30. marca 2012 sa pre profesorov a študentov doktorandského štúdia uskutoční medzinárodný workshop s názvom International Workshop of Cooperation Platform of Central and East European Metropolitan Universities of Technology.
Termín pre prihlásenie: do 27.2.2012.
Prihlášku nájdete na adrese:
docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDNqMVdCbXBVb2lteEZ0SjR1aEQ1alE6MA
Cestovné náklady si hradí účastník. Ostatné náklady: ubytovanie (pre dvoch PhD. účastníkov z každej organizácie), stravu, odborné exkurzie a kultúrny program hradí VGTU.
Prihlášku posielajte, prosím, na adresu valeria.lesnakova@stuba.sk   (Ing. Arch. Valéria Lesňáková, kl. 587).