Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Študenti študijného programu Technické zariadenia budov vidia budúcnosť v BIM. Správna voľba je predpokladom ich dobrého uplatnenia.

Končiaci študenti inžinierskeho programu Technické zariadenia budov mali možnosť na začiatku letného semestra zúčastniť sa workshopu „projektovania technických zariadení budov v Building Information Modeling (BIM) softvéri Autodesk Revit“. Workshop bol organizovaný pod záštitou katedry Technických zariadení budov v spolupráci so spoločnosťou ProRevit, ktorá sa venuje školeniam práce v BIM pre začiatočníkov aj pokročilých a taktiež asistuje pri implementácii metodiky projektovania BIM v mnohých projekčných kanceláriách.

Workshop projektovania v BIM pre študentov TZB

Pre veľký záujem zo strany študentov sa zorganizovali až 3 dvojdňové workshopy, na ktorých sa študenti oboznámili s celým procesom projektovania špecializácie TZB v softvéri Autodesk Revit. V úvode workshopu sa bližšie zoznámili s pracovným prostredím softvéru, dozvedeli sa o špecifikách pri práci s externými referenciami od architektov a projektantov, a taktiež sa sústavnejšie venovali aj príprave podkladov v súlade s praxou TZB. Podľa jednotlivých zameraní (vykurovanie, zdravotechnické inštalácie a vzduchotechnika) si študenti vyskúšali projekčnú činnosť, nastavenie systémov a modelovanie v reálnom projekte vytvorenom v Autodesk Revit. Druhý deň workshopu bol venovaný tvorbe popisov a výkazov a exportu súborov pre tlač či ďalšiu prácu s projektom. Účastníci tak získali komplexný prehľad o možnostiach, výhodách, špecifikách a predpokladoch projektovania technických zariadení v budúcnosti .

Building Information Modeling možno pokladať za budúcnosť stavebného odvetvia, ktoré neustále zvyšuje dopyt po kvalifikovaných projektantoch so znalosťou práce v BIM softvéri. U samotných absolventov študijného programu TZB je príznačná chuť sa vzdelávať a zlepšovať v nových metódach a technológiách. Veríme, že vďaka takýmto workshopom budú pripravení na úspešný vstup do praxe.

Text, foto: Ing. Lucia Kudiváni, doktorandka ŠP teória a technika prostredia budov SvF STU