Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Katedra dopravných stavieb Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vás pozýva na X. medzinárodnú vedeckú konferenciu MOBILITA ´07 na tému Udržateľná doprava a dopravná infraštruktúra v mestskom území, ktorá sa bude konať pri príležitosti 70. výročia Slovenskej technickej univerzity pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR prof. Ing. Jána MIKOLAJA, CSc. a rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Vladimíra BÁLEŠA, DrSc. v dňoch 24. a 25. mája 2007 v Bratislave v priestoroch Stavebnej fakulty,

Podrobnejšie informácie nájdete tu:
Pozvánka
Záväzná prihláška