Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 5. mája 2010 sa uskutočnil jubilejný X. ročník Športového dňa Stavebnej fakulty STU v šiestich druhoch športu. Súťaží sa zúčastnilo 107 športovcov z radov učiteľov a študentov. Jednotlivé súboje medzi učiteľmi a študentmi sa odohrávali ako už tradične - vo futbale, floorbale, tenise, plávaní, volejbale a basketbale.

Výsledky:

FUTBAL

učitelia - študenti

10 : 5

PLÁVANIE

učitelia - študenti

víťazný čas  7 : 13,22

BASKETBAL

učitelia - študenti

52 : 54

FLOORBAL

učitelia - študenti

8 : 10

TENIS

učitelia - študenti

2 : 1

VOLEJBAL

učitelia - študenti

2 : 2

Vyhodnotenie Športového dňa sa uskutočnilo v Klube SvF STU pri tradičnom guláši. Ceny víťazom odovzdal dekan Stavebnej fakulty STU prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., ktorý zároveň pripomenul súťažiacim, že Športový deň SvF sa stal súčasťou života na Stavebnej fakulte a X. ročník je toho dôkazom. Vďaka organizátorom a aktívnej účasti športovcov sme prežili príjemný deň a tešíme sa na ďalší ročník.

PaedDr. Ján Masarovič
vedúci KTVY SvF STU