Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 21.-22.11.2007 sa uskutoční XII. seminár Ivana Poliačka so zahraničnou účasťou: Diagnostika vozoviek a skúšanie cestných stavebných materiálov.Seminár sa koná v jubilejnom roku 50. výročia začiatku činnosti Cestného vedecko-výskumného laboratória na Stavebnej fakulte a pri príležitosti 70. výročia založenia STU v Bratislave. Cieľom seminára bude pripomenúť prácu laboratória a výsledky výskumných úloh – v čase pôsobenia významného pracoviska. Obsahom seminára bude najmä súčasne veľmi aktuálna problematika diagnostiky cestných vozoviek, ktorej výsledky sú podkladom pre návrh opráv, obnovy a rekonštrukcií. S týmto úzko súvisí skúmanie cestných stavebných materiálov: normalizácia (prehľad požiadaviek STN EN), postupy merania a opis zariadení.

Pozvanka

Prihláška