Prejsť na obsah
Dianie na SvF

„Dopravné stavby a dopravné inžinierstvo ako systémové riešenie“.

Katedra dopravných stavieb Stavebnej fakulty (SvF) STU v Bratislave v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou ZSVTS - Odborná sekcia Cestné staviteľstvo, so Slovenskou komorou stavebných inžinierov a organizátorom Kongres STUDIO, spol. s r. o. Vás srdečne pozývajú na XXI. Seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou.

Termín a miesto konania seminára: 14.-16.11. 2016, Hotel GRAND,  Jasná, Nízke Tatry

Cestné a mestské dopravné inžinierstvo a v širšom chápaní dopravné inžinierstvo a dopravné stavby, tvoria jeden systém. Každý väčší investičný projekt si vyžaduje zásahy do dopravnej infraštruktúry, pričom sa využívajú dopravno-inžinierske a plánovacie nástroje. Súčasťou projektovej dokumentácie sú rôzne dopravnoinžinierske podklady a požaduje sa aj dopravný model projektovanej stavby. Poznatky z projektovania a realizácie dopravných stavieb, ciest ako aj miestnych komunikácií sú také, že dopravno-inžinierske podklady neboli úplné, resp. riešenia nepodporili dopravnú infraštruktúru a nezlepšili kvalitu obsluhy územia. Jednou z hlavných tém seminára je problematika dopravného inžinierstva a v nadväznosti ochrana životného prostredia. Okrem toho otázky cestných stavebných materiálov, vývoj v technológiách, ich technický rozvoj a environmentálne akceptovateľné technológie.

Seminár je určený investorom a správcom cestných komunikácií, cestným inžinierom v projekcii a zo stavieb, ako aj odborníkom z výskumu, vývoja a vysokých škôl. 

Pozvánka s programom pozvanka  záväzná prihláška pozvanka

Bližšie informácie nájdete na stránkach katedryorganizátora.

Srdečne Vás pozývame na toto každoročné podujatie organizované Katedrou dopravných stavieb SvF STU v Bratislave!