Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Už XXII. ročnik súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky sa uskutoční online formou 19. mája 2022 prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Suťaž bude prebiehať v 11 odborných sekciách.

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti a študentské kolektívy z radov študentov bakalárskeho a inžinierskeho (magisterského) štúdia stavebných fakúlt ČVUT Praha, STU Bratislava, VUT Brno, TU Košice, VŠB-TU Ostrava a ŽU Žilina.

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke podujatia, prípadne v udalosti na Facebooku. Informácie budeme priebežne aktualizovať.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Organizačný tím ŠVOČ 2022

XXII. ročník súťaže ŠVOČ stavebných fakúlt ČR a SR