Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Katedra dopravných stavieb Stavebná fakulta STU v Bratislave, Slovenská cestná spoločnosť, ZSVTS - Odborná sekcia CESTNÉ STAVITEĽSTVO,  Slovenská komora stavebných inžinierov a Kongres STUDIO, spol. s r.o. Vás pozývajú na XXIII. Seminár I. Poliačka s medzinárodnou účasťou – Rozvoj cestnej infraštruktúry. Záštitu nad seminárom na počesť významného pedagóga a odborníka v cestnom staviteľstve, ako aj popredného funkcionára Slovenskej cestnej spoločnosti prevzal dekan Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Stanislav UNČÍK, PhD.

Termín a miesto konania seminára: 21.-23.11. 2018, Hotel GRAND,  Jasná, Nízke Tatry

Zameranie a odborné témy v poradí už XXIII. Seminára Ivana Poliačka sú o cestnej infraštruktúre, o jej plánovaní a tiež o jej realizácii – teda o cestnom staviteľstve v náročných podmienkach. Cestná a diaľničná sieť v dobre fungujúcej spoločnosti má veľký význam a vplyv na výkonnosť ekonomiky. Na Slovensku preberá cestná infraštruktúra veľký podiel všetkých dopravných výkonov. Výzva na účasť a príspevky mala u odborníkov veľký ohlas, ale veľká časť príspevkov sa týkala inovácií a nových technológií v cestnom staviteľstve. Je to pochopiteľné, pretože v súčasnosti sa rozširujú požiadavky na cestné stavebné materiály, technológie, ochranu životného prostredia, úsporu energií a opätovné použitie materiálov. Avšak v programe seminára na úvod nemôžu chýbať základné témy o cestnej infraštruktúre v konfrontácii s požiadavkami na cestnú dopravu, o úlohe dopravného inžinierstva a o význame dopravného modelu. Prednášky na uvedené odborné témy sú zaradené do jednotlivých blokov v rámci programu seminára.

Seminár je určený investorom a správcom cestných komunikácií, cestným inžinierom v projekcii a zo stavieb, ako aj odborníkom z výskumu, vývoja a vysokých škôl. 

Bližšie informácie nájdete na stránkach organizátora Kongres STUDIO, spol. s r.o. www.kogres-studio.sk.

Pozvánka s programomzáväzná prihláška

 

Srdečne Vás pozývame na toto každoročné podujatie organizované Katedrou dopravných stavieb SvF STU v Bratislave!

 

Ing. Silvia Cápayová, PhD., Katedra dopravných stavieb SvF STU v Bratislave