Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V utorok, 19. januára 2016 sa na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien celoslovenskej súťaže o najlepšiu bakalársku prácu

Ceny združenia pre rozvoj stavebníctva a architektúry
- ABF Slovakia Bakalár 2015
.

 

Toto slávnostné podujatie bolo vyvrcholením už 10. ročníka tejto ceny, ktorá sa každoročne udeľuje absolventom technických univerzít na Slovensku. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo. Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

 

Do súťaže bolo prihlásených 35 najlepších bakalárskych prác z piatich fakúlt z troch univerzít Slovenska. Súťažilo sa v 4 sekciách (Architektúra a urbanizmus, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo), ocenených bolo 12 prác + dve práce získali uznanie poroty.

 

Z celkového počtu ocenených bakalárskych prác získala Stavebná fakulta (SvF) STU v Bratislave 6 cien v týchto sekciách:

1. sekcia – Architektúra a urbanizmus

2. miesto:
Bc. Tomáš Popadič

téma práce: Komplex pre muzeálnu expozíciu a aktivity voľného času Bardejov
vedúci práce: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.

2. sekcia – Pozemné stavby

Cena združenia ABF Slovakia - Bakalár 2015
Bc. Miroslav Kováčik

téma práce :Bytový dom
vedúci práce: Ing. Martin Jamnický, PhD.

2.miesto:
Bc. Eva Klempová
téma práce: Bytový dom
vedúci práce: Ing. Martin Jamnický, PhD.

 

3. sekcia – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Cena združenia ABF Slovakia - Bakalár 2015
Bc. Enikő Pomíchal
téma práce: Anténny stožiar
vedúci práce: Ing. Tomáš Živner, PhD.


4. sekcia – Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Cena združenia ABF Slovakia – Bakalár 2015
Bc. Marija Mihaela Labat
téma práce: Návrh protieróznych a krajinno-inžinierskych opatrení v povodí
vedúci práce: prof. Kamila Hlaváčová, PhD.

2. miesto:
Bc. Tomáš Borároš
téma práce: Meranie prietoku založené na meraní rýchlostí prúdenia vody v koryte toku
vedúci práce: Ing. Roman Výleta, PhD.

ABF 2015 ABF 2015 ABF 2015 ABF 2015 ABF 2015 ABF 2015 ABF 2015 ABF 2015 10 ABF 2015 ABF 2015 ABF 2015 ABF 2015  ABF 2015 ABF 2015 ABF 2015 ABF 2015  ABF 2015  ABF 2015 ABF 2015 ABF 2015