Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vzhľadom na aktuálne nastavené epidemické opatrenia pre vysoké školy a vzhľadom k ešte stále prebiehajúcej obnove a modernizácii budovy našej fakulty, s ktorou je spojená rekonštrukcia väčšiny prednáškových miestností i učební, dovoľujeme si oznámiť, že výučba v zimnom semestri akademického roku 2021/2022 sa začne dištančnou (online) formou. Postupný prechod na prezenčnú výučbu pripravíme v rámci pandemických a stavebných obmedzení a budeme o ňom včas informovať.

Nové protipandemické opatrenia, o ktorých sme boli informovaní len koncom minulého týždňa, nás vo veľkej miere limitujú počtom študentov v učebniach (iba 50 % kapacity, avšak max. 20 študentov v jednej miestnosti). Zároveň, napriek nášmu veľkému úsiliu, sa posunul termín ukončenia stavebných prác a odovzdanie budovy do užívania. Dôvodom bolo zastavenie výroby v jarných mesiacoch v dôsledku pandémie a tiež oneskorenie dodávok stavebného materiálu zo zahraničia.

Viac o celej situácii Vám porozpráva osobne dekan fakulty, prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. v priloženom videu.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie a tešíme sa na Vás, dúfame, že už čoskoro, vo vynovených priestoroch našej fakulty.

Niekoľko aktuálnych fotografií z našej budovy: