Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Začína sa 10. ročník študentskej súťaže Stavby s vůní dřevaNajväčšia študentská súťaž zameraná na stavby z dreva práve otvára dvere prihláškam do jubilejného 10. ročníka. Súťaž Stavby s vůní dřeva, organizovaná Nadací dřevo pro život, je určená študentom, ktorí majú záujem pochváliť sa laickej verejnosti svojou prácou a talentom. Nadace dřevo pro život súťažou zároveň prezentuje výhody drevených stavieb a dôležitosť využívania dreva ako obnoviteľnej suroviny. Na výhercov súťaže čakajú skvelé ceny v podobe finančných i vecných odmien. Uzávierka prihlášok je 7. júla 2022. Súťaž sa koná pod záštitou našej fakulty.

Súťaž Stavby s vůní dřeva je určená študentom vyšších odborných a vysokých škôl, ktorí navrhujú drevené stavby a konštrukcie. Prihlásiť môžu svoje ročníkové, bakalárske alebo diplomové práce, podmienkou však je, že v súťažných návrhoch musí byť drevo hlavným nosným prvkom vo viac než 50 % konštrukcie.

Návrhy drevených stavieb je možné prihlásiť on-line do kategórie malých alebo veľkých stavieb podľa veľkosti obostavaného priestoru. Víťaza určí odborná porota, laická verejnosť a partneri súťaže. Porota môže zároveň udeliť aj tzv. zvláštne ocenenie návrhu, ktorý bude výnimočný technickým, vizuálnym alebo iným spôsobom.

Drevo ako obnoviteľná surovina

„V tomto roku oslavujeme desiaty ročník súťaže, čo nás pochopiteľne veľmi teší. Zároveň je to však do určitej miery záväzok, aby sme študentov mali neustále čím zaujať a motivovať. V uplynulom ročníku sme zaznamenali dokonca rekordný počet prihlášok, preto sme naozaj veľmi zvedaví, koľko súťažných návrhov sa stretne v tomto roku,” hovorí Stanislav Polák, riaditeľ Nadace dřevo pro život a dodáva: „Stavby s vůní dřeva je odborná súťaž, ktorou chceme okrem podpory študentov stavebných fakúlt a fakúlt architektúry zdôrazňovať aj využívanie dreva. Drevo je naša obnoviteľná surovina, ktorej využívaním chránime životné prostredie.”

Do 31. mája bonus pre súťažiacich

Aj v tomto roku je pripravený bonus pre súťažiacich, ktorí svoj návrh prihlásia do 31. mája 2022. „Za odmenu študenti získajú nielen malé tematické predmety, ale predovšetkým spätnú väzbu k prípadným formálnym nedostatkom svojho diela. Tie majú možnosť pred oficiálnym ukončením prihlasovania sa do súťaže zapracovať a zvýšiť tak svoj súťažný potenciál,“ prezrádza vedúca projektu Stavby s vůní dřeva Pavla Panáčková.

Odmena pre všetkých súťažiacich

Každý súťažiaci získa certifikát o svojej účasti v súťaži, originálny diplom Nadace dřevo pro život a pozvánku na slavnostné vyhlásenie víťazov v Prahe. Na víťaza poroty a verejnosti čakajú ďalej finančné a vecné odmeny. Ak vo svojich návrhoch súťažiaci používajú OSB dosky alebo CLT a LVL panely, môžu navyše získať aj ocenenie spoločností Kronospan alebo Stora Enso. Súťaž podporujú Lesy ČR, s.p., Ministerstvo zemědělství ČR a Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

Text: Tlačová správa Nadace dřevo pro život


O Nadaci dřevo pro život

Nadace dřevo pro život už více jak 15 let přináší více dřeva do života. Ve svých projektech ukazuje veřejnosti přínosy dřeva, naší obnovitelné suroviny. Využíváním dřeva z udržitelně obhospodařovaných lesů chráníme životní prostředí pro nás i budoucí generace. Více o nadačních projektech o lese, dřevě a životním prostředí najdete na www.DrevoProZivot.cz.

Začína sa 10. ročník študentskej súťaže Stavby s vůní dřeva