Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Predstavenstvo Slovenskej spoločnosti údržby (SSU), v snahe oceniť vynikajúce výsledky študentov  slovenských vysokých škôl a univerzít za odbornú a tvorivú prácu v oblasti údržby, od roku 2004 každoročne udeľuje „Cenu SSU za diplomovú prácu“. Cena je spojená s odmenou v hodnote 330,- Eur. Nositeľ ocenenia bude výsledky svojej diplomovej práce prezentovať na medzinárodnej konferencii Národné fórum údržby 2022, na ktorej mu bude cena zároveň odovzdaná. 

Pri výbere diplomovej práce, prosíme, prihliadať najmä na prínos v oblasti:

  • nových metód a prístupov k procesu údržby,
  • konkrétnych riešení v praxi v oblasti údržby,
  • s priamym alebo sprostredkovaným vzťahom k údržbe.

Obraciame sa na Vás s prosbou vybrať jednu inžiniersku diplomovú prácu zameranú na oblasť údržby vypracovanú v roku 2021 na fakulte SvF, ak taká je a zaslať ju na SSU.  Komisia menovaná Predstavenstvom SSU vyberie z diplomových prác nominovaných jednotlivými fakultami v SR jednu, ktorej bude udelená „Cena SSU za diplomovú prácu“.

Kópiu nominovanej diplomovej práce prosíme poslať emailom na adresu: zuzana.chalupova@stuba.sk do 17. marca 2022.

V prípade víťazstva diplomovej práce z našej fakulty, Predstavenstvo SSU bude fakultu o výsledku výberového konania informovať do konca apríla 2022.

Konferencia Národné fórum údržby 2022, na ktorej bude ocenený absolvent/ka prezentovať svoju prácu, sa uskutoční v dňoch 31.5.- 1.6.2022 v hoteli Patria na Štrbskom Plese. Navyše, diplomová práca, ktorá získa Cenu SSU, pokiaľ by bola napísaná aj v anglickej verzii, alebo k nej bude vypracovaný aspoň rozšírený abstrakt v angličtine, môže byť nominovaná na „Cenu EFNMS (Európska federácia národných spoločností údržby) za diplomovú prácu“ ktorá je udeľovaná každé dva roky na konferencii Euromaintenance. Držiteľovi ceny hradí EFNMS účasť na konferencii a zároveň mu dáva priestor na prezentáciu diplomovej práce priamo v programe konferencie.

Veríme, že sa táto výzva stretne s Vašim záujmom a zároveň môže zviditeľniť vašu fakultu medzi odborníkmi údržby na Slovensku.  Zároveň podporí študentov v rozvoji profesionálneho zamerania v oblasti údržby na Slovensku. 

O  činnosti Slovenskej spoločnosti údržby a konferencii Národné fórum údržby môžete aj na našej webovej stránke www.udrzba.sk.

Text: Ing. Gabriel Dravecký, PhD., predseda predstavenstva SSU

Mgr. Zuzana Chalupová, oddelenie vzťahov s verejnosťou SvF STU