Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Akademické knižnice na celom Slovensku realizujú do 30.4.2009 celoslovenský prieskum, zameraný na zistenie úrovne vyhľadávania odborných informácií medzi používateľmi akademických knižníc a študentami VŠ.

Obraciame sa s výzvou na všetkých študentov Stavebnej fakulty STU, aby svojou účasťou v celoslovenskom dotazníkovom prieskume pomohli nielen sebe,ale aj všetkým akademickým knižniciam,ktoré prijmú opatrenia na potrebné zlepšenie.

Dotazník môžete vyplniť online do 30.4.2009 na linke:
http://stella.uniba.sk/igpak/

 

Ďakujeme za Vašu účasť na prieskume a za spoluprácu s nami!
Knižnica a informačné centrum SvF STU

 

Informačný leták na stiahnutie subor PDF