Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Predstavenstvo Slovenskej spoločnosti údržby (SSU) v úsilí oceniť vynikajúce výsledky študentov slovenských vysokých škôl a univerzít za odbornú a tvorivú prácu v oblasti údržby vyhlasuje Cenu SSU za diplomovú prácu v akademickom roku 2019/20. Nositeľ ocenenia bude výsledky svojej diplomovej práce prezentovať na medzinárodnej konferencii Národné fórum údržby 2021, na ktorej mu bude zároveň odovzdaná cena s odmenou v hodnote 330,- Eur.

Pri výbere diplomovej práce treba prihliadať najmä na prínos v oblasti:

  • nových metód a prístupov k procesu údržby,
  • konkrétnych riešení v praxi v oblasti údržby,
  • s priamym alebo sprostredkovaným vzťahom k údržbe.

Kópiu nominovanej diplomovej práce (stačí na CD nosiči) prosím poslať do 15. marca 2021 na adresu Slovenskej spoločnosti údržby: Koceľova 15, 815 94 Bratislava, alebo v elektronickej forme e-mailom na adresu: grencik@ssu.sk.

V prípade víťazstva nominovanej diplomovej práce Vás Predstavenstvo SSU bude o výsledku výberového konania informovať.

Konferencia Národné fórum údržby 2021, na ktorej bude ocenený absolvent/ka prezentovať svoju prácu, sa uskutoční v dňoch 25. – 26. mája 2021 v hoteli Patria na Štrbskom Plese. V prípade nezlepšenej pandemickej situácie je náhradný termín konferencie určený na 26. – 27. októbra 2021. V prípade nekonania konferencie v roku 2021 bude cena udelená a odovzdaná náhradnou formou.

Veríme, že sa táto výzva stretne s Vašim záujmom a že prispeje k zvýšenej pozornosti študentov venovať sa problematike údržby. 

Želáme veľa chuti do súťaženia!

Slovenská spoločnosť údržby,
doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.,
predseda Predstavenstva SSU