Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 9. novembra 2016 o 8.00 hodine na Stavebnej fakulte STU v Bratislave na Katedre architektúry, Katedre konštrukcií pozemných stavieb a na Katedre hydrotechniky zasadali odborné poroty 11. ročníka „Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva -ABF Slovakia BAKALÁR 2016“. Za združenie  ABF Slovakia  prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prezident združenia ABF Slovakia, za organizátora Ceny a komoru stavebných inžinierov prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., prodekan SvF STU.

Prof. Kopáčik osobne odovzdal členom porôt jednotlivých sekcií menovacie dekréty.  

Do celoštátnej súťaže bakalárskych prác sa prihlásilo 5 vysokých škôl – Stavebná fakulta TU v Košiciach (6 prác), Fakulta umení TU v Košiciach (3 práce), Stavebná fakulta ŽU v Žiline (4 práce), Fakulta architektúry STU v Bratislave (8 prác) a Stavebná fakulta STU v Bratislave (10 prác).        

Do súťaže bolo celkovo prihlásených 31 záverečných bakalárskych prác z piatich vysokých škôl. Z toho trojčlenné odborné poroty hodnotili:

  • v sekcii I. – Architektúra a urbanizmus 11 prác zo štyroch fakúlt (Fakulta architektúry STU v Bratislave, Fakulta umení TU v Košiciach, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach),
  • v sekcii II. – Pozemné stavby 9 prác zo štyroch fakúlt (Fakulta architektúry STU v Bratislave, Stavebná fakulta ŽU v Žiline, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach),
  • v sekcii III. – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 7 prác zo štyroch fakúlt (Fakulta architektúry STU v Bratislave, Stavebná fakulta ŽU v Žiline, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach),
  • v sekcii IV. – Vodné stavby a vodné hospodárstvo 4 práce z dvoch fakúlt (Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach).

Odborné poroty v jednotlivých sekciách pracovali v tomto zložení:

sekcia I. Architektúra a urbanizmus : Ing. arch. Tomáš Šebo, Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD., Ing. arch. Miro Minca,

sekcia II.: Pozemné stavby : Ing. Veronika Tokárová, Ing. Andrej Marcík, Ing. Edita Cmarková,

Sekcia III: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ing. Ján Tomko, Ing. Vladimír Hanzel, Ing. Mgr. art. Peter Živner,

Sekcia IV : Vodné stavby a vodné hospodárstvo : Ind. Peter Fuksa, Ing. Miloš Kedrovič, Ing. Peter Gemeran.