Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pozývam Vás na zasadnutie 

priemyselnej rady

Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktoré sa uskutoční

v dňoch 30. a 31. mája

v Učebno-výcvikovom zariadení SvF STU v Kočovciach.

 

 

p r o g r a m:

 

utorok 30. 5. 2006

17,00 - 18,00 hod.             Príchod do Kočoviec, ubytovanie, prezentácia

18,00 hod.                          Večera

19.00 - 21,00 hod.             Rokovanie PR

21,00 hod.                          Diskusia

 

streda 31. 5. 2006

08,00 hod.                          Raňajky

09,00 - 12,30 hod.             Rokovanie PR

13,00 hod.                          Obed

14,00 hod.                          Odchod do Bratislavy

 

Program rokovania:

1. Študijný blok - doc. Unčík

2. Spolupráca s praxou

a) Témy diplomových, dizertačných prác a prác ŠVK – doc. Unčík, prof. Fillo

b) Uplatnenie absolventov v praxi – prof. Oláh

c) Zmluvná vedecko-odborná činnosť – prof. Fillo

d) Zmluva o reklame na pôde SvF - prof. Oláh

3. Rôzne

 

S pozdravom

                                                                         prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

                                                                                           dekan