Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 30. a 31. mája 2006 sa v učebno-výcvikovom zariadení Kočovce konala priemyselná rada Stavebnej fakulty STU. Zúčastnili sa jej aj osobnosti podnikateľského života.

 

 

Na jej programe figurovali predovšetkým otázky pedagogického procesu na fakulte zamerané na spoluprácu s praxou pri výbere tém diplomových prác, ale aj dizertačných prác a prác ŠVK, tiež na spoluprácu pri zmluvnej vedecko-odbornej činnosti fa­kulty. Prezentovaná bola aj problematika trhu práce pre stavebný priemysel a

možnosť zmluvy o re­klamnej, propagačnej činnosti a inzercii na pôde SvF. Otvorená bola i otázka ponuky ce­loži­votného vzdelávania v stavebníctve a geodézii.

 

 

Po oficiálnej časti sa konal už 3. ročník benefičného tenisového turnaja AKADEMICI A PODNIKATELIA, kde III. miesto získali prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. a Ing. Slavomír Podmanický /REMING Consult a.s. Bratislava/, na II. mieste sa umiestnili prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. a Ing. Jozef Ružanský /DREVONA a.s. Bratislava/ a najlepší boli PaedDr. Ján Masarovič a Ing. Jozef Pekarovič /NP publication s.r.o. Bratislava/, ktorí získali I. miesto.