Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Oznamujeme, že dňa 18. 1. 2007 o 11,00 hod. v zasadačke SvF STU, Radlinského 11, 1. poschodie. sa bude konať zasadnutie priemyselnej rady Stavebnej fakulty STU

P R O G R A M:

  1. Otvorenie
  2. Správa o činnosti fakulty za obdobie 2000-2006
  3. Rôzne