Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Možno ste zaregistrovali a ak nie, tak dávame do Vašej pozornosti dva články, ktoré vyšli v čase pandémie. 

V prvom, s názvom „Vykrádači vytrhávajú celé strany z neznámych kapitol dejepisu“ TU, ktorý vyšiel v SME (29.5.2020, spoplatnená verzia), je spomenutá aj práca STU pri ochrane kultúrneho dedičstva. Článok vyšiel aj v tlačenej forme v sobotňajšom vydaní. 

Na spracovaní druhého článku, ktorý bol tiež uverejnený v SME TU (6.3.2020, spoplatnený) od toho istého autora Petra Gettinga, sa výrazne podieľali členovia Katedry geodetických základov SvF STU. Témou tohto článku s názvom Kde zmizol tajomný ostrov? Na starých mapách sa dajú nájsť skutočné pikantérie“ sú tajuplné, záhadné až neexistujúce ostrovy na mapách :)

Laserové skenovanie

Text: Ing. Tibor Lieskovský, PhD., Katedra geodetických základov SvF