Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Keď sa už končia prázdniny a blíži sa akademický rok, Nezávislá odborová organizácia pri SvF STU finalizuje exkurziu, ktorú pripravila už začiatkom mája spolu so Združením absolventov a priateľov Stavebnej fakulty STU.

Naša exkurzia sa konala v dňoch 10. - 12. septembra 2019. Najprv sme sa zastavili v Trenčíne, kde sme si pozreli Stavbu roka 2018 - rekonštrukciu Mierového námestia. Bolo to celkom zaujímavé. V exkurzii sme pokračovali návštevou Sklárskeho múzea v Lednických Rovniach. Len škoda, že veľkú časť zbierok sme si nemohli pozrieť, pretože sklárne boli sprivatizované, o čom sme sa dozvedeli až na mieste.

Tento rok sme si konečne mohli pozrieť drevený gotický artikulárny kostol v obci Svätý Kríž. Tento kostol pochádza z obce Paludza, ktorá bola zatopená vodou priehrady Liptovská Mara. Paludzský drevený artikulárny kostol patrí medzi najväčšie drevené stavby v Strednej Európe. Naším ďalším programom bola návšteva Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Táto jaskyňa sa vyznačuje pomerne zriedkavou aragonitovou výzdobou v rozsahu, aký nemá vo svete obdobu. Aragonit predstavuje osobitný druh kryštalizácie uhličitanu vápenatého do bielych ihličiek, čo je možné iba v stabilných mikroklimatických podmienkach. Našou poslednou zastávkou bol poľovnícky kaštieľ Andrássyovcov - Betliar.

Naše trojdňové putovanie cez Liptov do Vysokých Tatier a cez Oravu do Bratislavy sa síce skončilo, ale spomienky naň budú v nás ešte dlho doznievať...

   

Autor TEXTU:  Mgr. Judita Talostanová, NOO pri SvF STU

Autor FOTO - Ing. Daniel Kovačič