Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Študenti inžinierskeho štúdia Vodné stavby a vodné hospodárstvo absolvovali na začiatku semestra odbornú exkurziu po vodárenských objektoch.

Prvá zastávka bola v areáli Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. na Vežovom vodojeme architekta Emila Belluša, ktorý svojou výškou - 50 metrov - tvorí jednu z dominánt mesta Trnava. Ďalšie objekty vodárenských zdrojov si študenti pozreli v lokalite Dobrá Voda, taktiež sa oboznámili so zariadeniami v objekte čerpacej stanice Dechtice.

Naše kroky smerovali do kúpeľov Piešťany, ktorých základom vzniku sú termálne minerálne vody (67-69°C), ktoré vyvierajú z hĺbky 2 000 m a sírne liečivé bahno. Vodohospodárskymi zariadeniami prírodných liečivých kúpeľov nás sprevádzala naša absolventka Ing. Sedláčková.

xyz

Foto: archív KZEI

Veľmi zaujímavé boli aj zariadenia prírodných liečivých kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach, prezentované od zachytenia prírodných liečivých zdrojov cez zariadenia bazénových technológií a iných objektov, ktorými nás sprevádzal náš absolvent Ing. Matuščin. Zaujímavosťou bola prehliadka termálneho bazéna Sina s historickou odpočivárňou Hammam, čo v preklade z arabčiny znamená kúpeľ, ktorú dostavali v roku 1888, pričom táto stavba dovtedy nemala v Európe obdobu.

Ďalšou zastávkou boli vodárenské zdroje Ponitrianskeho skupinového vodovodu v k.ú. Slatinka nad Bebravou, ktorú prevádzkuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., a návšteva prameňov „Pri moste“, „Pri mlyne“ a prameňa „Vrchovište“.

 

Nasledujúci deň sme sa vybrali do lokality Budiš s výskytom prírodnej minerálnej vody. Po prehliadke výrobného programu plnenia minerálnych vôd Budiš sme mohli ochutnať jej jedinečnú chuť, ktorá sa pýši vynikajúcou kvalitou, bohatou a dlhoročnou tradíciou.

x

Foto: archív KZEI

Veľkým zážitkom pre nás bola prehliadka technológie výroby a vodného hospodárstva závodu na výrobu papiera a papierenských výrobkov v Ružomberku Mondi SCP a.s. Výroba papiera v Ružomberku má už viac ako 135-ročnú tradíciu, s ktorou úzko súvisí aj čistenie odpadových vôd vznikajúcich pri jeho výrobe.

Študenti sa bližšie oboznámili taktiež so zariadeniami v úpravni vody Demänová, následne mali možnosť nazrieť aj do objektov zachytávania vodárenských zdrojov Skupinového vodovodu Liptovský Mikuláš. Návšteva jaskyne Vyvieranie a prameňa Štôla Liptovskej vodárenskej spoločnosti a.s. bola tiež zaujímavá.

V poobedňajších hodinách sme vykonali odbornú prehliadku objektov zrekonštruovanej čistiarne odpadových vôd Nižná nad Oravou, kde sa študenti oboznámili s novými spôsobmi čistenia odpadových vôd.

Posledný deň exkurzie bol zameraný na vodné zdroje a ich zachytávanie. Súčasťou prehliadky bola pramenná štôlňa vodného zdroja v Oraviciach v Bobroveckej doline, ktorá je veľmi dôležitým vodným zdrojom Oravského skupinového vodovodu. V rámci exkurzie študenti navštívili vodárenský dispečing, laboratórium analýzy vôd a vodárenské múzeum.

Foto: archív KZEI

Vďaka ústretovosti Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s., Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany a.s., Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Kúpeľov Trenčianske Teplice a.s., Slovenským prameňom a žriedlam a.s., Mondi SCP a.s., Liptovskej vodárenskej spoločnosti a.s. a Oravskej vodárenskej spoločnosti a.s. si mohli študenti svoje teoretické znalosti získané na univerzite overiť aj v praxi, čo im pomôže úspešne zvládnuť záverečné skúšky a následne sa zaradiť do odbornej praxe.