Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slávnostné stretnutia po päťdesiatich rokoch sú príležitosťou zaspomínať si na študentské roky, aktívnu prácu, rodinný život. V súzvuku so životným mottom - „vezmi si čas na priateľov skôr, než ti priateľov vezme čas“ - sú takéto stretnutia s pribúdajúcim vekom vzácnosťou.

Podobným, tiež vzácnym podujatím s neopakovateľnou atmosférou sú aj Zlaté promócie po päťdesiatich rokoch organizované Stavebnou fakultou STU v Bratislave. Také boli aj tie ostatné, ktoré sa konali v uplynulý novembrový piatok.

50 absolventov Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, ktorí ukončili štúdium v roku 1963 v odboroch - inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, hydromelioračné stavby, hydrotechnické stavby a zdravotné vodohospodárske stavby – si z príležitosti polstoročnice od svojej promócie prevzalo z rúk dekana prof. Alojza Kopáčika Pamätné diplomy potvrdzujúce ich 50-ročnú úspešnú prácu v svojom odbore.

Úprimné poďakovanie svojej alma mater vyslovil za prítomných absolventov v svojom prejave Ing. Jozef Hanušovský, ktorý si zaspomínal na uplynulé roky štúdia, na čas strávený rysovaním a riešením zadaní, na pedagógov, vďaka ktorým svoj profesný smer mohli všetci plnohodnotne zrealizovať.

Sfilmovaná čiernobiela spomienka na promócie v roku 1963 a záverečná študentská hymna Gaudeamus igitur umocnili príjemnú, neopakovateľnú atmosféru tejto spoločenskej slávnosti.