Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V piatok 18. októbra 2013 sa v najväčšej novozrekonštruovanej učebni Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity konala výnimočná slávnosť.

Bezmála osemdesiat inžinierov, absolventov Odboru pozemné stavby a konštrukcie Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, ktorí študovali v rokoch 1958 - 1963, si z príležitosti slávnostnej polstoročnice od svojej promócie prevzalo Pamätné diplomy potvrdzujúce ich 50-ročnú úspešnú prácu vo svojom odbore.

V zastúpení dekana Stavebnej fakulty prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD.  privítal vážených hostí na akademickej pôde Jeho Honorabilita doc. Ing. Peter Makýš, PhD., prodekan pre vzdelávanie. Promótor akademického podujatia Jeho Honorabilita doc. Ing. Boris Bielek, PhD., prodekan pre rozvoj fakulty, predstavil slávnostnému zhromaždeniu promočný zbor a prítomných absolventov, ktorí si následne z rúk prodekana P.Makýša a doc. Ing. Stanislava Unčíka, PhD. predsedu Akademického senátu prevzali Pamätné diplomy.

V slávnostnom príhovore prodekan P.Makýš vyzdvihol poslanie profesného smeru prítomných absolventov a poďakoval im za ich cenný prínos pre dobré meno fakulty doma  ako i v zahraničí. Do ďalších rokov im zaželal ešte veľa zdravia, veselú myseľ a radosť zo života.

V mene absolventov sa k prítomným prihovorila Ing. Anna Bosioková, ktorej rozpomienky na mladosť vylúdili na nejednej tvári úsmev. Filmová spomienka na študentské roky a záverečná študentská hymna Gaudeamus igitur umocnili príjemnú, neopakovateľnú atmosféru spoločenskej slávnosti.