Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Štrngot čiaš a živá vrava...slová vďaky, uznania, spomienok a úprimná radosť zo stretnutia...tieto slová sú príznačné pre priateľskú a slávnostnú atmosféru ostatnej repromócie resp. reminiscencie na mladosť...

pan.foto 

49 inžinierov, absolventov Odboru stavby občianske, priemyselné a poľnohospodárske Fakulty architektúry a pozemného staviteľstva - Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, ktorí študovali v rokoch 1956 - 1961, si z príležitosti slávnostnej polstoročnice od svojej promócie v Aule akademika Belluša na FA STU prevzalo Pamätné diplomy potvrdzujúce ich 50-ročnú úspešnú prácu vo svojom odbore.

Promočný zbor v zložení - Jeho Spektabilita prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., Jeho Honorabilita doc. Ing. Boris Bielek, PhD. a promótor akademickej slávnosti Jeho Honorabilita doc. Ing. Vladimír Benko, PhD. - vytvoril príjemnú atmosféru skutočného hostiteľa podujatia.