Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Od chvíle, keď si 30. októbra 1964 v budove Parku kultúry a oddychu (PKO) prevzali absolventi odboru pozemné stavby a konštrukcie študijného smeru architektúra a pozemné staviteľstvo Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) z rúk vtedajšieho dekana doc. Petra Nahálku diplomy s vysokoškolskou kvalifikáciou „stavebný inžinier“ – uplynulo neuveriteľných 50 rokov. Pominuteľný čas ich produktívnej zrelosti akosi prirodzene plynule vystriedala jeseň života so svojimi vzácnymi a neopakovateľnými okamihmi, z ktorých jeden práve v uplynulé dni spoločne slávnostne prežívali – Zlatú promóciu.

Bývalí profesori, docenti a inžinieri, ktorí sa v uplynulých 50 rokoch podieľali na rozvoji stavieb, budov, ich architektonického dizajnu a architektonických konštrukcií na Slovensku i v zahraničí si 24. októbra 2014 prevzali pamätné diplomy z rúk dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD.

Úprimné poďakovanie svojej alma mater vyslovil za prítomných absolventov v svojom prejave doc. Ing. Milan Čabrák, PhD., ktorý si zaspomínal na uplynulé roky štúdia, na pedagógov - Karola Havelku, Vladimíra Chrobáka, Štefana Lukačoviča, Vojtecha Balažovjech, Jozefa Harvančíka, Milana Škorupu, Vladimíra Složku a Jozefa Zábojníka - vďaka ktorým svoj profesný smer mohli všetci plnohodnotne zrealizovať.

Záverečná študentská hymna Gaudeamus igitur umocnila príjemnú, neopakovateľnú  atmosféru spoločenskej slávnosti.