Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Zlaté promócie, resp. repromócie po 50 rokoch organizované na Stavebnej fakulte STU v Bratislave sú ojedinelé a originálne nielen tým, že podobné podujatie sa na žiadnej inej fakulte na Slovensku ( ba možno i za hranicami Slovenska) nekoná, ale sú jedinečné aj svojou prekrásnou, neopakovateľnou atmosférou. Také boli aj tie ostatné, ktoré sa konali  24. septembra 2010.

46 absolventov Fakulty architektúry a pozemného staviteľstva odboru Architektúra a pozemné stavby a 17 absolventov Fakulty inžinierskeho staviteľstva odboru Zememeračské inžinierstvo SVŠT v Bratislave, ktorí promovali v roku 1960 si opätovne po 50 rokoch „zopakovali" tento slávnostný akt pod „staronovým" názvom - repromócia.

V úvode slávnostného zhromaždenia Jeho Spektabilita prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., dekan Stavebnej fakulty STU privítal všetkých prítomných, zvlášť absolventov, ktorí sa po celú, uplynulú dobu od skončenia štúdia na našej alma mater výraznou mierou podieľali na rozvoji odboru, čím splnili podmienky na udelenie pamätného diplomu Slovenskej technickej univerzity, ktorý potvrdzuje zlatú promóciu v uvedených odboroch.  

Po slávnostnej ceremónii odovzdávania pamätných diplomov predniesli príhovory plné milých spomienok na študentské časy aj zástupcovia promovaných Ing. Koloman Slafkovský a Ing. Alojz Jankovský.

Spoločný spev študentskej piesne Gaudeamus igitur už iba umocnil záver slávnostnej  zlatej repromócie po 50 rokoch.