Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Od chvíle, keď si v Slovenskej filharmónii – Redute prevzali absolventi odborov hydrotechnické a hydromelioračné stavby, zdravotné a vodohospodárske stavby, technológia stavebných látok a dielcov, a odboru inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) z rúk vtedajšieho dekana prof. Petra Nahálku diplomy s vysokoškolskou kvalifikáciou „stavebný inžinier“ – uplynulo neuveriteľných 50 rokov. Pominuteľný čas ich produktívnej zrelosti akosi prirodzene plynule vystriedala jeseň života so svojimi vzácnymi a neopakovateľnými okamihmi, z ktorých jeden práve v uplynulé dni spoločne slávnostne prežívali – Zlatú promóciu.

Bývalí profesori, docenti a inžinieri, ktorí sa v uplynulých 50 rokoch podieľali na rozvoji stavieb, budov, ich architektonického dizajnu a architektonických konštrukcií, na rozvoji ciest, diaľnic, železníc, tunelov, mostov, vodných diel a významných energetických stavieb na Slovensku i v zahraničí si 23. októbra 2015 prevzali pamätné diplomy z rúk dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Stanislava Unčíka, PhD.

Úprimné poďakovanie svojej alma mater vyslovil za prítomných absolventov v svojom prejave doc. Ing. Vasil Vodzinský, CSc., ktorý si zaspomínal na uplynulé roky štúdia, na pedagógov, vďaka ktorým svoj profesný smer mohli všetci plnohodnotne zrealizovať.

Záverečná študentská hymna Gaudeamus igitur umocnila príjemnú, neopakovateľnú atmosféru spoločenskej slávnosti.