Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pre študentov, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu absolvovať predmet TELESNÁ VÝCHOVA v normálnom rozsahu, otvára Katedra telesnej výchovy od školského roka 2008/2009 oddelenie ZDRAVOTNEJ TELESNEJ VÝCHOVY.

 • študent so zníženou schopnosťou vykonávať telovýchovné aktivity bude zaradený na ZDRAVOTNÚ TV podľa odporúčania lekára
 • študent si podľa svojej diagnózy vyberie z nasledujúcich športov
  • rehabilitačné cvičenia v posilňovni
  • rekondičné plávanie (aquagymnastika)
  • rehabilitačné a rekondičné cvičenia v telocvični
  • turistika
 • tlačivo „ZARADENIE DO ZDRAVOTNEJ  TELESNEJ VÝCHOVY" si študent vyzdvihne na sekretariáte Katedry telesnej výchovy (18.poschodie, č. dverí 10), tiež možné stiahnuť subor pdf
 • študent požiada odborného lekára (nie praktického), aby v tlačive uviedol diagnózu v slovenskom jazyku a konkrétne určil povolené, odporúčané i neodporúčané cvičenia
 • prípadné nezrovnalosti, nejasnosti v súvislosti so zaradením do jednotlivých skupín zdravotnej telesnej výchovy konzultujte s Mgr. Joklovou - KTV, v konzultačných hodinách

 


Poznámky:

 • študent, ktorý si zvolí turistiku, odovzdá vyučujúcemu písomné prehlásenie, že nezamlčal žiadnu diagnózu, ktorá by mohla byť rizikovým faktorom pri vykonávaní turistickej akcie
 • v rozvrhu KTV bude v ponuke výberu ZDRAVOTNÁ TELESNÁ VÝCHOVA označená