Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Zoznam členov akademického senátu fakulty pre funkčné obdobie 2011 - 2015

Predseda: doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.

Podpredseda: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.

Členovia predsedníctva:
prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Bc. Gabriela Szántová
František Hric

Zamestnanecká časť:

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
doc. Ing. Katarína Bačová, PhD.
doc. Ing. Michal Božík, PhD.
Mgr. Tatiana Filipoiu
Ing. Róbert Geisse, PhD.
Ing. Silvia Gregušová
Mgr. Zita Herzánová
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Ing. Miroslav Lipták, PhD.
doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD.
Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.
Ing. arch. Peter Sedlák
doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Ing. Jana Šabíková, PhD.
JUDr. Jana Zajacová

Študentská časť:

Vladimír Badura
Jana Fillová
Beáta Kánová
Mária Kočnerová
Bc. Soňa Kolenčíková
Anna Kosíková
Soňa Medvecká
Ing. Monika Novotná
Jaroslav Urík
Kristína Vaňová