Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Rekonštrukcia obvodového plášťa bloku C a spojovacieho bloku
B-C budov Stavebnej fakulty (SvF) SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY (STU) v Bratislave

Zhotoviteľ: INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova 17, P. O. BOX 82, 820 09 Bratislava
Investičné náklady:
cena za zhotovenie diela podľa článku 3 s DPH je 5 mil. EUR
Ukončenie prác:
30. 11. 2010

Budova Stavebnej fakulty STU sa nachádza v centrálnej časti mesta Bratislava. Patrí do komplexu budov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Obnova obvodového plášťa sa týkala bloku C a spojovacieho komunikačného bloku medzi blokmi B a C.

Blok C je dominantou komplexu budov a je to výšková budova s 23 nadzemnými podlažiami a výškou 77,5 m. V pôdoryse má blok C rozmery 46,6 m x 15 m.

Na prízemí má blok C samostatný vchod. Spojovací blok medzi blokom B a C je štvorpodlažný, jeho šírka v pôdoryse je 12 m.

Koncept obnovy obvodového plášťa uvažoval s kompletnou výmenou súčasného plášťa počas prevádzky budovy. Nový plášť má výrazne zlepšené tepelnoizolačné vlastnosti ako v transparentných tak aj netransparentných častiach, poskytuje možnosť individuálneho vetrania, protihlukovú ochranu a jednoduchšiu manipuláciu s otváranými časťami. Integrovanou protislnečnou ochranou eliminuje nadmerné slnečné žiarenie, pričom dodržuje ďalšie prísnejšie požiadavky stavebnej fyziky a zlepšuje vnútornú pohodu.

Návrh čelných strán bloku zachováva pôvodný architektonický vzhľad.

Vzhľadom na časové faktory najmä demontáže a montáže, ale aj na technologické postupy a požadované parametre konštrukčné prvky obvodového plášťa boli navrhnuté ako  hliníkové blokové elementy.

Severovýchodný obvodový plášť bol navrhnutý ako jednoplášťový s vysokou izolačnou schopnosťou, so sklopnými oknami a s vnútorným tienením žalúziami v hornom poli transparentnej časti.

Južný obvodový plášť je dvojplášťový s prevetrávaným medzipriestorom, integrovanými elektricky ovládanými žalúziami v medzipriestore, sklopným vetracím krídlom a servisným otváraným krídlom vo vnútornom plášti.

V atikových častiach čelných opláštení je doplnený priebežný oceľový profil kruhového prierezu, umožňujúci čistenie a údržbu opláštení horolezeckou technikou.

Obvodový plášť spojovacieho bloku je rovnakej konštrukcie ako blokové severovýchodné opláštenie.

Z hľadiska energetických úspor na základe predbežných výpočtov sa očakáva výrazné zníženie spotreby tepla (asi 60% v budove C a okolo 30% v komplexe budov) pri riadnej prevádzke budovy.

Finančne náročný projekt rekonštrukcie obvodového plášťa bloku C a spojovacieho bloku B - C budov Stavebnej fakulty STU v Bratislave sa realizoval za mimodotačné, teda vlastné zdroje STU a fakulty (výučba zahraničných študentov a podnikateľská činnosť).

S uspokojením a zadosťučinením zároveň možno konštatovať, že v priebehu takých náročných stavebných prác nedošlo k žiadnemu pracovnému úrazu, nehode či požiaru.

Nesporne treba vyzdvihnúť, že táto impozantná rekonštrukcia prebehla v najvhodnejšom období, teda mimo vykurovacej sezóny, navyše, počas prevádzky a neprerušeného chodu fakulty, aj keď v jej improvizovanom režime. To všetko sa uskutočnilo tak, že už väčšiu časť tohto školského roka prežívajú zamestnanci a študenti fakulty v jej vynovenom šate.