Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V druhej polovici marca 2008 boli zverejnené tri nové výzvy k predkladaniu návrhov projektov v 7. RP v rámci špecifického programu Ľudia (People).

Výzvy sa týkajú týchto troch typov akcií Marie Curie:

  • Európske stáže (Intra-European Fellowships - IEF)
  • Stáže v tretích krajinách pre európskych výskumných pracovníkov (International Outgoing Fellowships - IOF)
  • Stáže pre výskumných pracovníkov z tretích krajín (International Incoming Fellowships - IIF)

Uzávierka na predkladanie návrhov projektov je pre všetky tri uvedené typy stáží dňa 19. augusta 2008Viac informácií vrátane pracovného programu a sprievodcu pre žiadateľov nájdete u jednotlivých typov akcií na nasledovnych stránkach: