Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s článkom 3 smernice rektora č. 4/2013 - SR zo dňa 03.10.2013 „Pravidlá vydávania interných predpisov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ s cieľom stanoviť jednotné podmienky priznávania a poskytovania mimoriadneho štipendia na podporu vrcholových športovcov v zmysle článku 8 bod 3) Štipendijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, vydáva nasledovnú smernicu rektora Pravidlá podpory vrcholových športovcov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

http://www.stuba.sk/sk/zamestnancov/vnutorne-organizacne-a-riadiace-normy.html?page_id=5964

Smernica nadobúda účinnosť 1. januára 2014.