Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor Aplikovaná matematika

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          vedecko-pedagogická hodnosť docent v študijnom odbore Aplikovaná matematika. 

 

Ďalšie požiadavky:

-          publikačná činnosť v oblasti aplikovanej matematiky,

-          ovládanie štatistických softvérov,

-          aktívne ovládanie anglického jazyka, vrátane skúseností s výukou matematických predmetov v anglickom jazyku,

-          vedecko-pedagogická charakteristika. 

 

 

Termín nástupu: 1.4.2014

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.