Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s pravidlami publicity projektu EEA/EHP-SK06-II-01 v rámci Štipendijného programu EHP Slovensko – Mobilitné projekty medzi vysokými školami –vypisuje výberové konanie na obsadenie: 

1 štvormesačného doktorandského štipendijného pobytu na Lichtenštajnskej Univerzite, ktorý by sa mal uskutočniť v letnom semestri akademického roku 2015/16

 

Kvalifikačné predpoklady:

- úspešne absolvovaný 1. ročník doktorandského štúdia na Svf STU v Bratislave v odbore teória a konštrukcie pozemných stavieb,

 

Ďalšie požiadavky:

- absolvované štúdium v oblasti architektúry a územného plánovania,

- zameranie na využívania obnoviteľných zdrojov energie tak v budovách ako aj v urbanistickom meradle,

- skúsenosti v oblasti počítačom podporovaných simulácií energií a vnútorného prostredia budov,

- publikačná činnosť v odbore zameraná na trvalú udržateľnosť budov a miest,

- aktívna znalosť anglického jazyka, znalosť nemeckého jazyka je vítaná. 

 

Kritéria boli schválené doc. Dr. techn. Ing. arch. Romanom Rabenseiferom, partnerom projektu EEA/EHP-SK06-II-01 za SvF STU, prof. Ing. Jozefom Hraškom, PhD, garantom doktorandského štúdia v odbore teória a konštrukcie pozemných stavieb, a prof. Ing. B. Bielekom, PhD, vedúcim Katedry KPS. 

Termín nástupu: 01.02.2015 

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom a motivačným listom (ev. výskumným plánom) zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Študijné oddelenie Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 81005 Bratislava.