Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 miesta výskumného pracovníka s VŠ na Katedre dopravných stavieb  Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zamerané na:

 

-       riešenie úloh rozvoja a techniky s realizáciou ich výsledkov v hospodárskej a spoločenskej praxi v oblasti energeticky, ekonomicky úsporných a environmentálne únosných pozemkových komunikácií a dopravných plôch;

-       koordináciu výskumných a vývojových projektov v spolupráci so zahraničnými inštitúciami v oblasti cestných stavebných materiálov a technológií a ich opätovného použitia na dobu určitú od 1.10.2014 do 31.08.2017.

-       budovanie a rozvoj experimentálnej základne katedry.

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          absolvent stavebnej fakulty,

-          ovládanie výpočtovej techniky a programov v danej oblasti,

-          schopnosť pracovať a viesť pracovníkov v medzinárodnom tíme,

-          komunikatívnosť a spoľahlivosť,

-          znalosť cudzieho jazyka / angličtina.

 

Termín nástupu: 01.10.2014

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdením o odbornej praxi, čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a čestným vyhlásením o bezúhonnosti zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.