Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konania na obsadenie: 

1 miesta výskumného pracovníka, na Katedru geodetických základov SvF STU


Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore geodézia a kartografia.

Ďalšie požiadavky:
- skúsenosti s automatizovaným spracovaním GNSS meraní,
- znalosť anglického jazyka,
- ovládanie programu BERNESE.

Termín nástupu: 1.1.2016


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 81005 Bratislava.