Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konania na obsadenie :

1 miesta výskumného pracovníka, na Katedru technických zariadení budov SvF STU Bratislava:

Kvalifikačné predpoklady:
- absolvent Stavebnej fakulty, odbor Pozemné stavby, Stavebníctvo,
- vedecká hodnosť PhD.

Ďalšie požiadavky:
- prax v odbore minimálne 5 rokov,
- prehľad publikačnej a výskumnej činnosti za posledných 5 rokov,
- odborná zručnosť s meracou a prístrojovou technikou,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka,
- práca s PC, AUTOCAD, Word.

Termín nástupu: 1.10.2015

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.