Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konania na obsadenie 

1 miestavýskumného pracovníka,na Ústav súdneho znalectva SvF STU:

 

Kvalifikačné predpoklady:

- absolvent Stavebnej fakulty, so zameraním na ekonomiku a riadenie stavebníctva,

- vedecká hodnosť PhD.,

- znalec zapísaný v Zozname znalcov podľa zákona č. 382/2004 Z.z., v znaleckom odbore Stavebníctvo,

- skúsenosti s vedením znaleckej činnosti v zložitých znaleckých úkonoch, vyžadujúcich koordináciu tímovej práce viacerých znalcov.

 

Ďalšie požiadavky:

- ovládanie výpočtovej techniky ako aj využitie programov pre znaleckú činnosť,

- absolvent špecializovaného vzdelávania znalcov v odbore Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku,

- schopnosť zapojiť sa do domácich a medzinárodných výskumných projektov,

- komunikatívnosť a spoľahlivosť. 

 

Termín nástupu: 1.6.2015

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.