Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta – absolventa FTVŠ UK na Katedru telesnej výchovy SvF:

 

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          VŠ vzdelanie príslušného zamerania (minimálne magisterský stupeň),

-          pedagogická prax – minimálne 3 roky,  

-          tretí stupeň vzdelávania (absolvovanie dizertačnej skúšky, príp. doktorandské štúdium pred ukončením).

 

Ďalšie požiadavky:

-          znalosť cudzieho jazyka (jazyk anglický, jazyk nemecký),

-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v danom odbore,

-          trénerská prax na úrovni extraligy, príp. reprezentácie vo volejbale.

 

 

Termín nástupu: 1.1.2014  

 

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.