Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konania na obsadenie 

1 miesta výskumného pracovníka pre anglický jazyk,na Katedru jazykov SvF STU


Kvalifikačné predpoklady:
- VŠ vzdelanie príslušného zamerania (min. magisterský stupeň).

Ďalšie požiadavky:
- anglický jazyk na úrovni rodeného hovoriaceho,
- pedagogická prac v podmienkach technických univerzít – minimálne 5 rokov,
- vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore technickej angličtiny,
- schopnosť robiť korektúry vedeckých a odborných publikácií v anglickom jazyku,
- schopnosť používať PC v pedagogickom procese a pre komunikáciu v AIS.

Termín nástupu: 1.1.2016


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 81005 Bratislava.