Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konania na obsadenie 

1 miestavýskumného pracovníka, na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU


Kvalifikačné predpoklady:
- vedecko-pedagogická hodnosť PhD. z oblasti aplikovanej matematiky alebo príbuzných oblastí.

Ďalšie požiadavky:
- publikačná činnosť v oblasti aplikovanej matematiky, najmä v oblasti matematického modelovania fyzikálnych a technických dejov,
- ovládanie programovania v jazyku C a výpočtového systému MATHEMATICA.

Termín nástupu: 1.10.2015


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.