Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konania na obsadenie 

1 miestavýskumného pracovníka, na Katedru vodného hospodárstva krajiny SvF STU


Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené VŠ vzdelanie na stavebnej fakulte alebo matematicko-fyzikálnej fakulte,
- vedecko-pedagogická hodnosť PhD.

Ďalšie požiadavky:
- prax v oblasti matematického a štatistického modelovania hydrologických extrémov a združených návrhových veličín,
- publikačná činnosť v danej oblasti v zahraničí,
- znalosť anglického jazyka.


Termín nástupu: 1.1.2016


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 81005 Bratislava.