Prejsť na obsah
Katedra geodetických základov
Kontakt:
STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra geodetických základov,
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Slovenská republika
e-mail: marcel.mojzes@stuba.sk
Tel: +421-2-59274536
Fax: +421-2-52925476
Informácie v AIS: doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD. 


Predmety výučby:
Prednášky: Matematická geodézia, Fyzikálna geodézia 1 a 2, Globálna geodézia, Geodynamika