Prejsť na obsah
Katedra technológie stavieb
KATEDRA TECHNOLÓGIE STAVIEB
Adresa:
Radlinského 11
810 05 Bratislava 15
(10. posch., blok C)

Sekretariát:
Tel.: +421-2-32888 599
E-mail: barbora.belaniova@stuba.sk