Prejsť na obsah
Katedra technológie stavieb
Vo vedeckovýskumnej oblasti (domáce a zahraničné granty) katedra rieši úlohy základného a aplikovaného výskumu v oblasti prípravy, realizácie a údržby stavieb, rekonštrukcií, revitalizácie, diagnostiky stavebných konštrukcií, biokorózie stavebných materiálov a konštrukcií, modelovania stavebných procesov a komplexného zabezpečovania kvality stavieb. Katedra udržuje pedagogickú a vedeckovýskumnú spoluprácu s univerzitami v Anglicku, USA, Austrálii, SRN, Taliansku a i.