Prejsť na obsah
Študenti

Štipendium Nemeckej nadácia pre životné prostredie - Deutsche Bundesstiftung für Umwelt (DBU) - je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách v SR s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia študenta, resp. jeho záujem o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).

Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite podľa vlastného uváženia. Zároveň predstavuje pre čerstvých absolventov štúdia reálnu šancu získať jedinečné a neoceniteľné pracovné skúsenosti v zahraničí a tým zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce. Aktuálna výška štipendia je 1250 EUR/mesačne. Bližšie informácie sú na http://dbu.de/2600.html .

Prihlásiť sa možno počas celého roka, pričom uzávierka online prihlášok s následnými pohovormi sa koná dvakrát ročne. Výberové pohovory sa konajú v Bratislave alebo v susednej krajine. Možnosť nástupu na štipendium je spravidla vo februári alebo v auguste.

 

 Usmernenie k žiadosti v AJ

 Usmernenie k žiadosti v NJ