Prejsť na obsah
Katedra geodézie

Ing. Marián Marčiš, PhD.

doc. Ing. Marián MARČIŠ, PhD.

 marian.marcis@stuba.sk

 +421-2-59274-427

 A322

ResearchGate

ORCID

VÝUČBA

Fotogrametria 1 - cvičenia, Fotogrametria 2 - cvičenia, Aplikovaná blízka fotogrametria - cvičenia, Geodézia - cvičenia

OBLASŤ VÝSKUMU A ŠPECIALIZÁCIA

Blízka fotogrametria. Obrazové skenovanie. Videogrametria. Digitalizácia kultúrneho dedičstva. Fotogrametrické meranie dynamických javov. UAV. RPAS.

PUBLIKÁCIE

Zoznam publikácií pracovníka v systéme AIS 

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE

2019

doc. v odbore Geodézia a kartografia
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Téma hab. práce: Atypické prípady fotogrametrického merania kultúrneho dedičstva

2013

PhD. v odbore Geodézia a kartografia
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Téma diz. práce: Ochrana a obnova kultúrneho dedičstva metódami digitálnej fotogrametrie
školiteľ: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.
školiteľ špecialista: Ing. Marek Fraštia, PhD.

2009

Ing. v odbore Geodézia a kartografia
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Téma dipl. práce: Tvorba modelov umeleckých diel
vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD.

 

PRAX

2020-doteraz

Docent a tajomník katedry
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave

2013-2019

Odborný asistent a tajomník katedry
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Projekty

KEGA 037STU-4/2016, Modernizácia a rozvoj technologických zručností vo výučbe geodézie a fotogrametrie (2016-)

VEGA 1/0133/14, Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízkonákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií (2014-2016)

KEGA 008STU-4/2011, Nové trendy a technológie vo výučbe fotogrametrie pre vedný odbor Geodézia a kartografia (2011-2013)

Projekt na podporu mladých vedeckých pracovníkov, Návrh a testovanie metodiky fotogrametrickej dokumentácie ruín pamiatkových objektov (vedúci projektu, 2010)

Iné

Držiteľ povolenia lietať lietadlom spôsobilým lietať bez pilota (Vydané DÚSR 7/2017)