Prejsť na obsah
Katedra geodézie

 

Katedra geodézie

Stavebnej fakulty STU v Bratislave

a

Komora geodetov a kartografov

usporiada

seminár
pre autorizovaných geodetov a kartografov A.G.K.2020

s tematickým zameraním

 

INŽINIERSKA GEODÉZIA

 prípravný kurz pre uchádzačov

 

 

Termín konania

Seminár je zrušený 

náhradný termín bude určený do konca novembra 2020

 

Miesto konania
Bratislava, Stavebná fakulta, miestnosť B319

 


Seminár je zahrnutý do plánu dlhodobého vzdelávania 
autorizovaných geodetov a kartografov Komory geodetov a kartograrfov